CITY INSURANCE

Societate de Asigurare-Reasigurare Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 1/21
Cod: C.B.A.21.11.11 Asigurarea multiprodus pentru calatorii in strainatate CITY INSURANCE 
PARTEA I – DEFINITII
1. Accident: Eveniment datorat unei cauze fortuite, violente si exterioare, survenit in perioada de asigurare,  care produce vatamari corporale ce pot fi stabilite in mod obiectiv si care pericliteaza viata sau efectuarea  normala a calatoriei, ori care are ca rezultat decesul Asiguratului.
2. Accident rutier: Orice eveniment daunator autovehiculelor si activitatii de transport, ce a avut loc in timpul  circulatiei pe drumurile publice, datorat nerespectarii regulilor de circulatie sau unei stari tehnice  necorespunzatoare a autovehiculelor, avand drept consecinte victime omenesti sau pagube materiale, fara sa  implice intentia sau culpa grava a asiguratului in producerea respectivului eveniment.
3. Agentie de turism: Orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice  sau componente ale acestora, inclusiv bilete de avion.
4. Asigurat: Orice persoana cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Uniunii Europene sau Republica Moldova, cu varsta pana in 80 ani inclusiv, care are incheiata o polita de asigurare si care efectueaza calatorii  in alte tari decat cele in care poseda cetatenie, in perioada asigurata.
Petru asigurarea de anulare a calatoriei, notiunea de Asigurat cuprinde orice persoana care, in calitate de  beneficiar, a incheiat cu o agentie de turism un contract de comercializare a serviciilor turistice si careia i s-a  retinut prima de asigurare odata cu plata acestor servicii.
5. Asigurator: Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., cu sediul in Bucuresti, str.  Andrei Muresanu, nr.14, sector 1, Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania,  inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA-008/10.04.2003, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului  Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti – J40/3150/1998, CUI: 10392742, capital social subscris si  varsat: 15.854.219 RON, numar de inregistrare 4110 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu  Caracter Personal, denumita in continuare Asigurator sau Compania.
6. Bagaj asigurat: Totalitatea bagajelor turistice inchise cu fermoar sau capac (geanta de voiaj, valiza,  geamantan, troller), destinate transportului de obiecte cu greutate combinata mai mare de 5 kilograme, cu  care Asiguratul calatoreste pe parcursul perioadei asigurate.
7. Bagaj furat: Se considera furate bagajele declarate astfel catre organele de cercetare penala, si care sunt  luate de la Asigurat in mod ilegal, fara consimtamantul acestuia de catre o alta persoana sau grup de  persoane, prin patrundere prin efractie in automobile, rulote sau imobile incuiate, cu exceptia situatiilor mentionate la punctul 3 din prezenta asigurare.
8. Bagaj intarziat: Bagajele intarziate sunt acelea care nu sunt gasite la scurt timp dupa debarcarea din  avion in locul special amenajat in aeroportul de destinatie si sunt returnate Asiguratului de catre compania  aeriana dupa mai mult de 5 ore, luand ca referinta ora debarcarii, asa cum este ea confirmata de catre  autoritatile aeroportului sau de catre compania aeriana.
9. Bagaj pierdut: Se considera pierdut bagajul care a intarziat o perioada indelungata de timp de la  debarcarea din cursa pentru care a fost predat si este declarat pierdut de catre compania aeriana careia i-a  fost incredintat.
10. Beneficiar: terta persoana prejudiciata de catre Asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul  producerii evenimentului asigurat.
11. Boala preexistenta: Orice afectiune manifestata anterior momentului inceperii calatoriei sau cu  simptomatologie care confirma diagnosticul echipei medicale in decursul perioadei asigurate, pentru care s-a  stabilit, recomandat, solicitat sau in mod rezonabil ar fi trebuit sa se solicite sau sa se acorde tratament  medical la o data oarecare inaintea inceperii perioadei de asigurare.
12. Catastrofa aviatica: Eveniment petrecut la bordul aeronavei cu care calatoreste Asiguratul, ce are loc  intre momentul imbarcarii Asiguratului pentru zbor si cel al debarcarii tuturor persoanelor din respectivul  aparat de zbor, si care are ca rezultat accidentarea grava sau decesul oricarei persoane aflate la bord sau  avarierea substantiala a aeronavei.Societate de Asigurare-Reasigurare Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 2/21
13. Catastrofe naturale: Evenimentele provocate de manifestarea unor calamitati naturale, precum:  cutremure de pamant cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter, inundatii si furtuni, eruptii  vulcanice, valuri mareice, s.a.
14. Cheltuieli de asistenta: Cheltuieli, altele decat cele medicale de urgenta, care au un caracter colateral  acestora si care sunt specificate in conditiile de asigurare. Cheltuielile de asistenta sunt preluate de  Asigurator numai in conditiile in care se afla in legatura cu un eveniment asigurat si numai pana la data  stabilizarii starii de sanatate.
15. Cheltuieli medicale de urgenta: Toate acele cheltuieli in legatura cu serviciile medicale, care se impun fara intarziere, in scopul ameliorarii sau stabilizarii starii de sanatate a Asiguratului, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat. Cheltuielile medicale privesc: cheltuielile de spitalizare, chirurgicale si farmaceutice. Nu se considera urgenta medicala acele situatii in care interventia, de orice natura, a medicului este amanata mai mult de 24 de ore de la data aparitiei evenimentului asigurat; cheltuielile medicale aparute in astfel de circumstante nu sunt considerate a fi de urgenta, urmand in consecinta a nu face obiectul prezentei polite de asigurare. De asemenea, isi pierd caracterul urgent cheltuielile medicale solicitate in conditiile in care fie serviciile medicale prestate nu pot sau nu mai pot urmari stabilizarea starii de sanatate, fie serviciile medicale sunt prestate pe o perioada mai mare de 15 zile.
16. Clauze de anulare a calatoriei (clauze de retragere): Acele clauze stabilite de comun acord prin  protocolul incheiat intre agentia de turism si Asigurator, reflectate in mod corespunzator in cadrul contractului  de comercializare a serviciilor turistice si care reglementeaza modalitatile de retragere a turistului din respectivul contract, precum si cuantumul penalitatilor ce ar trebui retinute acestuia din costul de achizitie.
17. Contract de comercializare a serviciilor turistice: Acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui serviciu sau a unui pachet de servicii turistice de catre turist, urmat de eliberarea documentelor de plata si calatorie de catre agentia de turism. Biletele de avion pentru curse de tip charter se considera ca facand parte din pachetul de servicii turistice.
18. Cost de achizitie: Suma de bani ce se cuvine a fi platita de Asigurat unei agentii de turism pentru a achizitiona serviciile turistice oferite de aceasta.
19. Culpa: vinovatie sub forma imprudentei sau neglijentei.Imprudenta este caracterizata prin aceea ca autorul prevede posibilitatea producerii rezultatului pagubitor al faptei ilicite, dar nu il accepta, considerand in mod nejustificat ca acel rezultat nu se va produce.Neglijenta este caracterizata prin aceea ca autorul faptei pagubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, desi trebuia sa il prevada.
20. Despagubire: suma datorata de Asigurator Beneficiarului, in urma producerii evenimentului asigurat; element al raspunderii civile.
21. Domiciliul si resedinta: Adresa Asiguratului asa cum este aceasta inscrisa in documentele de identitate sau de calatorie, mentionata in polita de asigurare.
22. Echipa medicala: Echipa medicala va fi constituita din doctorii de la clinica unde se afla Asiguratul impreuna cu doctorii care vor prelua cazul la centrala de asistenta a PRESTATORULUI DE SERVICII.
23. Eveniment asigurat: Orice accident sau imbolnavire, conform definitiilor din cadrul conditiilor de asigurare, survenite exclusiv in perioada de asigurare.
24. Fapta ilicita: fapta cu caracter contrar normelor legale sau clauzelor contractuale, cauzatoare de prejudicii; element al raspunderii civile.
25. Forta majora: Situatie invocata de una din parti, dovedita cu documente emise de autoritati publice competente, imprevizibila la data incheierii politei, neasteptata, independenta de vointa partilor, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective.
26. Fransiza: partea din dauna care urmeaza sa fie suportata de Asigurat, calculata ca procent din valoarea sumei ce ar urma sa reprezinte despagubirea.
27. Imbolnavire: Orice modificare organica sau functionala a starii de sanatate a organismului, care poate provoca inclusiv decesul Asiguratului, survenita in perioada de asigurare, excluzand orice boala preexistenta.
28. Limita de raspundere: suma maxima care reprezinta raspunderea Companiei in cazul producerii evenimentului asigurat.
29. Medic autorizat: Orice persoana care detine o diploma valabila in medicina, autorizata sa practice medicina in tara in care calatoreste Asiguratul, exceptand Asiguratul insusi, sotul (sotia), rudele acestuia sau persoanele care insotesc Asiguratul pe durata calatoriei.Societate de Asigurare-Reasigurare Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 3/21
30. Membru al familiei: Sunt considerati membri ai familiei sotul / sotia (sau partenerul de viata intr-o gospodarie comuna), copiii (copii vitregi, copii sub tutela, nepoti), parintii (parinti vitregi, socri, bunici) si fratii / surorile Asiguratului;
31. Pachetul de servicii turistice: serviciile comercializate de agentia de turism catre Asigurat, precum: transport, cazare, alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.
33. Paguba: prejudiciu sau dauna produsa de Asigurat; element al raspunderii civile.
34. Perioada de asigurare: Perioada de asigurare este stabilita si inscrisa pe polita de asigurare conform 
solicitarii Asiguratului. Polita intra in vigoare numai dupa plata anticipata si integrala a primei de asigurare.
35. Polita/certificatul de asigurare: Polita/certificatul de asigurare este documentul prin care se probeaza existenta asigurarii si cuprinde mentiuni privind persoana asigurata, perioada asigurata si teritoriul in care este valabila asigurarea, precum si valoarea primelor de asigurare. Polita de asigurare se supune legii romane. Polita de asigurare nu este valabila in Romania si nici pe teritoriul statului a carui cetatenie o poseda 
Asiguratul.
36. Prestator de servicii: Societatea care va acorda, in numele CITY INSURANCE S.A., asistenta conform prezentelor conditii, in afara teritoriului Romaniei.
37. Prima de asigurare: Suma datorata de Asigurat in schimbul preluarii de catre Asigurator a evenimentelor asigurate, asa cum sunt ele inscrise in polita de asigurare.
38. Produs: orice bun material rezultat dintr-un proces de munca, vandut, livrat, instalat, construit, reparat, modificat, prelucrat de Asigurat sau la care intretinerea a fost realizata de Asigurat.
39. Regula proportionalitatii: Asiguratii CITY INSURANCE S.A., implicati in acelasi timp in unul si acelasi eveniment asigurat, vor beneficia de indemnizatia cuvenita in mod proportional cu numarul lor, in cazul in care acesta este mai mare de 30 (treizeci), luandu-se in considerare limitele valorice stabilite in functie de   consecintele evenimentului, de tipul cheltuielilor si de locul producerii evenimentului, fara insa ca prin  insumarea valorilor indemnizatiilor sa se poata depasi limita sumei asigurate per eveniment si limita sumei  asigurate per persoana.
40. Risc asigurat: posibilitatea survenirii unui eveniment asigurat a carui producere determina nasterea dreptului Beneficiarului asigurarii la despagubire, in baza conditiilor de asigurare; element al raspunderii civile. 
41. Serviciu: activitate, alta decat cea din care rezulta produse, prestata in folosul unui consumator, in baza unui contract de prestari servicii. Nu se considera serviciu activitatile prestate in baza unui contract de munca.
42. Sporturi extreme si activitati cu un grad ridicat de risc: Se considera a fi sporturi extreme si activitati cu un grad ridicat de risc urmatoarele sporturi si activitati: alpinism, parasutism, sarituri cu schiurile, snowboarding, skateboarding, rafting, ballpainting, speologie, plonjari submarine, jet skiing, surfing, delta plan, sarituri cu coarda elastica, parapanta, planorism, aeronautica, vanatoare, calarie, mountain biking, sporturi cu motor, trageri cu arme de foc sau de alta natura, precum si manevrarea voluntara a echipamentelor industriale si utilajelor de orice fel, sculelor, munitiei, armelor de orice fel etc.
43. Stabilizarea starii de sanatate: Stabilizarea starii de sanatate are in vedere acea situatie in care scade riscul de evolutie sau de complicatie imediata a bolii imprevizibile ori de deces a Asiguratului.
44. Transportul sanitar: Transportul sanitar este acel serviciu care presupune utilizarea unui mijloc de transport, utilat din punct de vedere medical, destinat a realiza preluarea Asiguratului de la locul unde acesta se afla la momentul producerii evenimentului in vederea transportarii sale pana la cea mai apropiata unitate medicala adecvata ori care presupune mutarea Asiguratului de la o unitate medicala la alta, numai la cererea medicului curant, cu acceptul expres al prestatorului de servicii sau al Asiguratorului, si numai inainte de stabilizarea starii de sanatate a Asiguratului.
45. Vatamare corporala: Orice atingere adusa sanatatii sau integritatii corporale a Asiguratului ca urmare a unui eveniment asigurat.In cadrul asigurarii de raspundere civila si asistenta juridica, notiunea de vatamare corporala se refera la orice atingere adusa sanatatii sau integritatii corporale a Beneficiarului ca urmare a producerii unui Eveniment asigurat.
46. Vatamare corporala grava: Orice atingere adusa sanatatii sau integritatii corporale a Asiguratului si care presupune in mod rezonabil imobilizarea acestuia pentru o perioada de timp care expira dupa incetarea 
perioadei de asigurare.
47. Vinovatie: culpa.Societate de Asigurare-Reasigurare
Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 4/21
PARTEA a II-a – CONDITII DE ASIGURARE
A. Conditii generale de asigurare medicala pentru calatorii in strainatate
Capitolul I – EVENIMENTELE ASIGURATE
Se considera evenimente asigurate accidentele sau imbolnavirile, conform definitiilor din cadrul prezentelor conditii de asigurare, survenite exclusiv in perioada de asigurare.
Capitolul II - OBIECTUL ASIGURARII
Obiectul asigurarii consta in preluarea cheltuielilor medicale de urgenta precum si a altor cheltuieli de asistenta ale Asiguratului, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, respectiv accidente sau imbolnaviri imprevizibile ale acestuia, in timpul perioadei asigurate, conform clauzelor continute in prezentele conditii de asigurare.
Capitolul III - CHELTUIELILE SI SERVICIILE DE ASISTENTA ACOPERITE PRIN ASIGURAREA 
MEDICALA
1. Asistenta medicala
In urma producerii unuia dintre riscurile asigurate si din momentul declansarii procedurii de asistenta, echipa medicala care va prelua cazul:
- se informeaza asupra starii de sanatate a Asiguratului;
- se consulta daca este necesar cu medicul de familie al Asiguratului;
- sprijina sau il consiliaza pe Asigurat cu privire la obtinerea documentatiei necesare pentru deschiderea si 
solutionarea dosarului sau de dauna;
- stabileste, dupa caz, asistenta medicala de urgenta care este necesara in functie de natura si gravitatea evenimentului;
- organizeaza transportul medical al Asiguratului catre o unitate medicala in cazul in care acesta nu se poate deplasa.
2. Alte servicii de asistenta acoperite conform deciziilor CITY INSURANCE S.A. prin intermediul 
PRESTATORULUI DE SERVICII
a) acoperirea costului primului apel catre centrala de asistenta a PRESTATORULUI DE SERVICII (apel telefonic, fax, telegrama sau telex) efectuat de Asigurat pentru avizarea producerii evenimentului asigurat, daca acesta implica acordarea de asistenta in baza prezentelor conditii si in masura in care acesta poate fi  dovedit prin documente justificative (facturi, chitante);
b) repatrierea sanitara a Asiguratului bolnav sau accidentat, aflat in imposibilitatea de a se deplasa. Momentul repatrierii si mijlocul de transport cu care se va efectua repatrierea, va fi decis de catre medicul curant, in acord cu echipa medicala. In vederea limitarii costurilor, repatrierea Asiguratului se va efectua imediat ce doctorul curant, PRESTATORUL DE SERVICII sau Asiguratorul decide ca pacientul poate calatori. De asemenea, in cazul in care asiguratul este spitalizat si necesita interventie chirurgicala, iar aceasta poate fi amanata cateva zile, in masura in care in perioada respectiva este posibila repatrierea si din punct de vedere organizatoric, atunci asiguratul va fi repatriat in vederea efectuarii interventiei chirurgicale in tara in care Asiguratul are domiciliul sau resedinta (numai pentru tari din cadrul Uniunii Europene). Asiguratorul va suporta costurile medicale de urgenta din strainatate, precum si cele aferente repatrierii. Astfel, repatrierea 
Asiguratului se poate organiza:
• pana la o unitate spitaliceasca de profil, corespunzatoare cazului medical survenit sau la o unitate 
spitaliceasca apropiata de resedinta sau domiciliul sau, daca este necesara continuarea tratamentului in tara 
unde isi are domiciliul sau resedinta sau daca costul tratamentului in respectiva tara este mai redus;
• la solicitarea expresa a Asiguratului, pana la resedinta sau domiciliul sau (numai pe teritoriul Uniunii 
Europene).
c) repatrierea corpului neinsufletit al Asiguratului pana la resedinta sau domiciliul acestuia (numai pentru tari din cadrul Uniunii Europene), in cazul decesului Asiguratului in urma aparitiei unui eveniment asigurat. Daca perioada necesara acordarii serviciilor de asistenta se prelungeste dupa expirarea perioadei asigurate, 
Asiguratul va beneficia de asistenta conform prezentelor conditii pana la incheierea repatrierii acestuia sau pana la stabilizarea starii sale de sanatate, oricare dintre acestea va surveni mai intai, pana la limita sumei asigurate.
Refuzul Asiguratului de a respecta instructiunile echipei medicale sau de a se repatria la data si cu mijlocul de transport decis de catre echipa medicala, duce la pierderea serviciilor acordate prin asigurarea medicala si la pierderea drepturilor oferite acestuia prin prezentele conditii.Societate de Asigurare-Reasigurare
Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 5/21
3. Preluarea cheltuielilor
In cazul aparitiei unui eveniment asigurat, asigurarea acopera cheltuielile medicale de urgenta (inclusiv cele de transport sanitar, farmaceutice, chirurgicale si de spitalizare), precum si cheltuielile de asistenta (inclusiv cele de repatriere sanitara), astfel:
A. Pentru persoanele cu varsta pana la 64 ani (inclusiv):
a.1. pentru tarile din Europa, pana la suma maxima de 30.000 EURO, cheltuielile se vor prelua dupa cum 
urmeaza:
a.1.1. cheltuieli de spitalizare, pana la suma maxima de 5.000 EURO;
a.1.2. cheltuieli chirurgicale, pana la suma maxima de 10.000 EURO;
a.1.3. cheltuieli farmaceutice, pana la suma maxima de 3.000 EURO;
a.1.4. cheltuieli pentru transport sanitar de urgenta, pana la suma maxima de 2.000 EURO;
a.1.5. cheltuieli pentru repatriere sanitara, pana la suma maxima de 5.000 EURO;
a.1.6. cheltuieli pentru repatriere in caz de deces (atat cheltuielile de pregatire in vederea transportului cat si 
cele aferente serviciului de transport), pana la suma maxima de 2.000 EURO;
a.1.7. alte cheltuieli medicale si de asistenta, pana la suma maxima de 3.000 EURO.
a.2. pentru tarile din afara Europei, pana la suma maxima de 25.000 EURO, cheltuielile se vor prelua dupa cum urmeaza:
a.2.1. cheltuieli de spitalizare, pana la suma maxima de 5.000 EURO;
a.2.2. cheltuieli chirurgicale, pana la suma maxima de 7.500 EURO;
a.2.3. cheltuieli farmaceutice, pana la suma maxima de 2.500 EURO;
a.2.4. cheltuieli pentru transport sanitar de urgenta, pana la suma maxima de 2.500 EURO;
a.2.5. cheltuieli pentru repatriere sanitara, pana la suma maxima de 5.000 EURO;
a.2.6. cheltuieli pentru repatriere in caz de deces (atat cheltuielile de pregatire in vederea transportului cat si 
cele aferente serviciului de transport), pana la suma maxima de 1.500 EURO;
a.2.7. alte cheltuieli medicale si de asistenta, pana la suma maxima de 1.000 EURO.
B. Pentru persoanele cu varsta peste 65 ani (inclusiv), pentru toate zonele geografice, pana la suma maxima 
de 5.000 EURO, cheltuielile se vor prelua dupa cum urmeaza:
b.1. cheltuieli de spitalizare, pana la suma maxima de 1.000 EURO;
b.2. cheltuieli chirurgicale, pana la suma maxima de 1.000 EURO;
b.3. cheltuieli de repatriere in caz de deces, pana la suma maxima de 2.000 EURO, din care:
b.3.1. cheltuieli de pregatire in vederea transportului, pana la suma maxima de 1.000 EURO;
b.3.2. cheltuieli aferente serviciului de transport, pana la suma maxima de 1.000 EURO;
b.4. alte cheltuieli medicale si de asistenta, inclusiv cele farmaceutice, de transport sanitar, de repatriere 
sanitara, pana la suma maxima de 1.000 EURO.
C. In legatura cu sumele asigurate prevazute la punctele a.1.7., a.2.7. si b.4. se face precizarea ca 
Asiguratorul preia cheltuielile mentionate mai jos dupa cum urmeaza:
c.1. valoarea maxima a cheltuielilor de diagnosticare suportate de Asigurator este de pana la 300 EURO pe 
intreaga perioada de asigurare. Cheltuielile de diagnosticare sunt suportate de Asigurator numai in cazul 
aparitiei unui eveniment asigurat.
c.2. cheltuielile de diagnosticare sunt incluse in valoarea maxima a cheltuielilor aferente primei vizite medicale 
care nu poate depasi valoarea de 500 EURO pe intreaga perioada de asigurare.
c.3. in acest context, preluarea cheltuielilor medicale generate de vizite medicale succesive,
− care se justifica in raport cu evenimentul asigurat aparut si
− care vor fi suportate de Asigurator doar in masura in care ele isi pastreaza caracterul urgent si
− care se desfasoara inaintea stabilizarii starii de sanatate a Asiguratului, se va face pana la plafonul valorii de 700 EURO pe intreaga perioada de asigurare.
D. Se acopera de asemenea, pentru orice arie geografica si indiferent de varsta, cheltuielile dentare pentru tratamente efectuate in regim de urgenta, pana la limita de 300 EURO.
E. Atat pentru evenimentele care au loc in timpul practicarii de catre Asigurat a unei activitati sportive, in afara 
unui cadru competitional oficial, cu exceptia celor mentionate in cadrul sectiunii „Excluderi”, cat si pentru cele 
ce au loc in timpul antrenamentelor sportive, altele decat cele mentionate in cadrul sectiunii „Excluderi”, se 
acopera cheltuielile medicale si de asistenta pentru tratamente de urgenta, pana la suma maxima asigurata 
de 5.000 EURO, exclusiv pentru persoanele cu varsta pana la 65 ani, indiferent de aria geografica in care a avut loc evenimentul.
F. Acoperirile de care Asiguratul beneficiaza in baza prezentelor conditii, sunt in functie de aria geografica mentionata pe polita, de varsta, de prima de asigurare platita si in conformitate cu sumele maxime asigurate, 
stabilite in prezentele conditii generale pe tipuri de cheltuieli si pentru fiecare arie geografica in parte.Societate de Asigurare-Reasigurare
Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 6/21
G. In cazul aparitiei mai multor evenimente asigurate in cadrul aceleiasi perioade de asigurare, tuturor sumelor asigurate li se va aplica prevederea din Capitolul V pct.3 din prezentele conditii.
4. Excluderi
Nu vor fi preluate in asigurare urmatoarele:
A. Decesul survenit datorita oricaror evenimente care nu sunt acoperite prin prezenta asigurare.
B. Consecinte directe si indirecte ale:
a) conditiilor medicale existente, afectiunilor, starilor patologice sau bolilor cronice de care Asiguratul suferea in momentul incheierii politei, precum cele ale revenirilor si convalescentelor unor afectiuni neconsolidate;
b) oricaror boli preexistente datei de intrare in vigoare a politei, precum si orice accident sau imbolnavire generate sau favorizate de acestea;
c) tratamentelor sau procedurilor medicale cu caracter experimental ori nerecunoscute din punct de vedere medical, precum si ale oricaror boli necunoscute sau care au cauze necunoscute din punct de vedere medical;
d) starii de graviditate, in orice faza a acesteia, nasterii sau intreruperii sarcinii, precum si ale oricaror boli sau complicatii ale organelor de reproducere, bolilor venerice, SIDA;
e) oricarei fapte intentionate a Asiguratului care poate antrena imbolnavirea, vatamarea corporala sau decesul acestuia;
f) oricaror evenimente petrecute pe durata prestarii unor activitati remunerate in strainatate, in baza unui  contract de munca sau a altei intelegeri incheiate in strainatate, sau in absenta acestora;
g) bolilor profesionale, accidentelor de munca;
h) consumului de alcool, droguri, consumului excesiv de medicamente ori ale consumului de medicamente fara prescriptie medicala;
i) culpei Asiguratului;
j) bolilor mintale, tulburarilor psiho-motorii, apoplexiei, starilor depresive, afectiunilor neuro-psihice si psihiatrice, malformatiilor congenitale;
k) practicarii sporturilor extreme si al activitatilor cu un grad ridicat de risc, individual sau in cadrul unor intreceri sau competitii, atat pe parcursul desfasurarii acestora cat si in timpul antrenamentelor;
l) participarii la competitii sportive oficiale;
m) razboaielor, invaziilor, actiunilor unui inamic strain, ostilitatilor (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), razboaielor civile, revoltelor, rebeliunilor, revolutiilor, conspiratiilor, insurectiilor, razvratirilor militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoalelor, legii martiale, actelor persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictiilor sau restrictiilor oficiale, sabotajelor sau actiunilor teroriste, catastrofelor naturale;
n) accidentelor nucleare, radiatiilor sau substantelor continand izotopi radioactivi;
o) urmatoarelor boli sau afectiuni, indiferent ca ele au fost sau nu diagnosticate anterior semnarii politei/certificatului de asigurare: hipertensiune arteriala, cancer, litiaza renala, litiaza biliara, diabet, osteoporoza si arterioscleroza;
p) evenimentelor asigurate produse in situatii de forta majora.
C. Cheltuieli privind:
a) diagnostice si tratamente efectuate sau prescrise in tara in care Asiguratul are domiciliul sau resedinta;
b) interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la intoarcerea Asiguratului in tara in care are domiciliul sau resedinta;
c) interventii chirurgicale pentru transplant de organe precum si interventii chirurgicale pentru implant de organe artificiale sau aparate care inlocuiesc sau sustin functii ale unor organe, interventii chirurgicale pentru implant stent si pacemaker, precum si cele privind consecintele transplanturilor sau ale implanturilor 
(complicatii, tratament adjuvant);
d) examinari si tratamente medicale nejustificate de producerea unui risc asigurat, vaccinuri si vaccinari, acte de medicina preventiva, fizioterapia, curele de orice fel;
e) orice tratamente, investigatii, consultatii, ulterioare stabilizarii starii de sanatate a Asiguratului;
f) tratamente estetice, dietetice, homeopate, geriatrice, chiropractice, balneoterapeutice, de acupunctura, precum si cele nerecunoscute de asigurarile sociale;
g) tratamente determinate de epidemii constatate in zona in care calatoreste Asiguratul;
h) cumpararea sau repararea de ochelari, lentile de contact, aparate medicale, proteze si orteze de orice fel;Societate de Asigurare-Reasigurare
Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 7/21
i) cumpararea sau repararea oricaror accesorii medicale de folosinta indelungata care nu contribuie in mod direct si substantial la stabilizarea starii de sanatate sau care sunt indicate de medicul curant in cazul unui eveniment asigurat care presupune tratament medical mai mare de 15 zile;
j) efectuarea de interventii stomatologice sau tratamente stomatologice definitive, tratamente de canal, obturatii coronare fizionomice si nefizionomice, coroane, punti, proteze, implanturi, tratamente ortodontice, detartraje, tratamentul paradontopatiilor;
k) asistenta acordata ulterior repatrierii.
Capitolul IV - OBLIGATIILE ASIGURATULUI
A. Obligatii generale
1. Inainte de semnarea politei/certificatului de asigurare, Asiguratul trebuie sa declare corect si complet Asiguratorului starea sanatatii sale si riscurile la care se expune in timpul calatoriei in strainatate, prin completarea in dublu exemplar a unei declaratii scrise pe proprie raspundere, care face parte integranta din polita de asigurare. In timpul derularii politei de asigurare, Asiguratul este obligat sa informeze Asiguratorul referitor la orice modificare survenita in starea sa de sanatate, ulterior incheierii politei. Lipsa declaratiei Asiguratului poate afecta valabilitatea politei de asigurare in masura in care se dovedeste ca Asiguratul suferea de boli sau afectiuni preexistente momentului semnarii acesteia (politei). Emiterea politei de asigurare in conditiile lipsei declaratiei Asiguratului nu reprezinta o renuntare din partea Asiguratorului la exigenta respectarii obligatiei Asiguratului continute in prezentul paragraf. La solicitarea expresa a Asiguratului, Asiguratorul poate pune la dispozitia acestuia un model orientativ al unei astfel de declaratii.
2. Asiguratul trebuie sa aiba asupra sa, pe tot parcursul deplasarii in strainatate, atat polita de asigurare cat si acte de identitate in vederea identificarii sale in cazul aparitiei evenimentului asigurat.
3. In cazul producerii unui eveniment acoperit prin asigurarea medicala, Asiguratul este obligat sa ia legatura cu centrala de asistenta a PRESTATORULUI DE SERVICII, inainte de a se adresa unui medic autorizat, pentru a fi indrumat catre cea mai apropiata unitate medicala, unde i se va garanta preluarea cheltuielilor pentru evenimentul asigurat. In cazul in care Asiguratul este in imposibilitate obiectiva de a contacta 
PRESTATORUL DE SERVICII, datorita unui eveniment asigurat grav, care a necesitat transportul de urgenta 
al Asiguratului catre cel mai apropiat prestator de servicii medicale adecvate situatiei, Asiguratul va trebui sa contacteze ulterior PRESTATORUL DE SERVICII la numerele de telefon: +4021-201.90.44 sau +4031-730.99.44 si fax: +4021-201.90.40 (disponibile permanent), pentru a da toate informatiile cerute si a solicita instructiuni. In acest caz, termenul in care Asiguratul trebuie sa contacteze PRESTATORUL DE SERVICII este de maxim 48 ore de la data producerii evenimentului asigurat. Limbile utilizabile pentru comunicarea cu centrala de asistenta sunt: romana, maghiara, germana, franceza si engleza.
4. Asiguratul trebuie sa comunice PRESTATORULUI DE SERVICII , ori dupa caz Asiguratorului, toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta.
5. Asiguratul trebuie sa respecte indicatiile echipei medicale precum si recomandarile PRESTATORULUI DE 
SERVICII sau ale CITY INSURANCE S.A.
6. Asiguratul trebuie sa declare daca a incheiat alte polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite de prezenta asigurare.
7. CITY INSURANCE S.A. poate refuza plata cheltuielilor in cazul in care Asiguratul nu respecta obligatiile mai sus mentionate.
Capitolul V - STABILIREA SI PLATA INDEMNIZATIILOR
1. Asiguratorul va indemniza, in baza prezentelor conditii, cheltuielile efectuate in legatura cu evenimentul asigurat, care au fost garantate de PRESTATORUL DE SERVICII in urma anuntarii acestuia de catre 
Asigurat.
2. Daca Asiguratul a efectuat plati in mod direct in legatura cu producerea evenimentului asigurat,  Asiguratorul va indemniza acestuia numai acele cheltuieli care sunt recunoscute ca necesare de catre 
PRESTATORUL DE SERVICII . Indemnizatia cuvenita se achita in lei, prin echivalare la cursul BNR din ziua in care a survenit evenimentul asigurat.
3. In cazul producerii mai multor evenimente asigurate in cadrul aceleiasi perioade de asigurare, sumele asigurate se diminueaza, incepand cu cel de-al doilea eveniment, cu suma platita de Asigurator in contul serviciilor de care a beneficiat Asiguratul. Sumele platite pe tipuri de cheltuieli vor fi deduse din sumele maxime asigurate aferente, pentru aria geografica in care Asiguratul se afla sau in care urmeaza sa Societate de Asigurare-ReasigurareCod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 8/21efectueze calatoria, in decursul aceleiasi perioade de asigurare. Valoarea tuturor despagubirilor acordate nu poate depasi in nici un caz sumele maxime asigurate pentru fiecare arie geografica si nu se va putea calcula prin insumarea sumelor asigurate pentru fiecare arie geografica.
4. In cazul in care un numar mai mare de 30 (treizeci) Asigurati implicati in acelasi timp in unul si acelasi eveniment asigurat solicita preluarea cheltuielilor ori plata indemnizatiilor conform prezentelor conditii de asigurare:
– Asiguratul este de acord ca CITY INSURANCE S.A. sa deschida un dosar de dauna pentru fiecare Asigurat si sa solutioneze in mod separat fiecare solicitare de onorare a angajamentelor contractuale;
– Asiguratul este de acord ca limita maxima a indemnizatiilor platite de CITY INSURANCE S.A. sa nu depaseasca suma asigurata per eveniment, in valoare de 500.000 EURO, indiferent de valoarea totala a despagubirilor solicitate, aplicandu-se regula proportionalitatii.
5. In cazul in care Asiguratul nu contacteaza PRESTATORUL DE SERVICII, Asiguratorul poate decide, in 
situatii cu totul si cu totul exceptionale, prin derogare de la prezentele conditii generale, despagubirea cheltuielilor pana la suma maxima de 500 EURO. In aceste situatii, cererea de despagubire a cheltuielilortrebuie depusa in termen de 4 zile lucratoare de la data intoarcerii Asiguratului in tara. Indemnizatia cuvenita se achita in lei, prin echivalare la cursul BNR din ziua in care a survenit evenimentul asigurat.
6. Cererea de indemnizare va fi insotita de urmatoarele documente:
a) declaratia Asiguratului cu privire la producerea evenimentului asigurat si la serviciile de asistenta de care a beneficiat acesta;
b) facturile si notele de plata in original privind cheltuielile efectuate, cu specificarea serviciilor de asistenta la care se refera;
c) foaia de observatie a pacientului cu mentiunile zilnice ale medicului;
d) documente medicale care sa contina diagnosticul si tratamentul indicat de doctorul curant;
e) polita de asigurare;
f) orice alte documente necesare pentru solutionarea cererii.
Traducerea documentelor care insotesc cererea de indemnizare intr-una din limbile romana sau engleza, este in sarcina Asiguratului.
7. Toate actele solicitate de Asigurator se depun ori se prezinta in original. Regula este aceea ca actele originale raman la dosarul de dauna al CITY INSURANCE S.A., ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
8. Prin simpla semnare a certificatului/politei de asigurare, Asiguratul este de acord ca in cazul aparitiei unui eveniment asigurat sa permita medicului sau de familie, precum si oricarui medic curant sa dezvaluie 
Asiguratorului orice informatii medicale ce sunt necesare pentru solutionarea dosarului de dauna. De 
asemenea, CITY INSURANCE S.A. este in drept sa ceara, iar Asiguratul implicat intr-un eveniment asigurat este dator sa se prezinte spre a fi examinat si de medici desemnati de Asigurator. In cazul in care starea sa nu-i permite deplasarea, Asiguratul se obliga sa primeasca a fi examinat de acesti medici. Cheltuielile legate de consultul efectuat in conditiile prezentului paragraf sunt suportate de CITY INSURANCE S.A. Informatiile obtinute de Asigurator conform prezentului paragraf vor fi utilizate exclusiv in scopul solutionarii dosarului de dauna.
9. Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept indemnizatii de asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
10. Asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei daca:
– Asiguratul nu-si indeplineste obligatiile sau nu se conformeaza instructiunilor primite de la PRESTATORUL 
DE SERVICII ;
– in declaratiile Asiguratului, care au stat la baza incheierii politei sau care sunt facute ulterior, inclusiv cu ocazia cererii de indemnizare, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari; in aceste situatii polita devine nula si nu mai poate produce efecte juridice;
– se constata nerespectarea oricaror clauze ale prezentei polite.
11. In cazul in care imbolnavirea sau accidentul reprezinta un eveniment asigurat conform prezentelor conditii, Asiguratorul va plati sumele cuvenite in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna.Societate de Asigurare-Reasigurare
Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 9/21
B. Conditii generale privind asigurarea pentru intarzierea, pierderea sau furtul bagajelor
1. EVENIMENTELE ASIGURATE
Se considera evenimente asigurate:
1) Intarzierea sau pierderea bagajului aflat in custodia transportatorului aerian (perioada de timp dintre predarea si ridicarea bagajului la si de la o companie aeriana, pe durata unei calatorii cu avionul), petrecute exclusiv in perioada de asigurare, care cad in vina transportatorului aerian si sunt recunoscute de catre acesta.
2) Furtul bagajelor cu patrundere prin efractie in automobile, rulote sau imobile.
2. OBIECTUL ASIGURARII
Obiectul asigurarii consta in plata de indemnizatii catre Asigurat in cazul producerii evenimentelor asigurate pe parcursul perioadei de asigurare, respectiv pierderea ori intarzierea bagajelor aflate in custodia unui transportator aerian, sau furtul bagajelor, conform clauzelor continute in prezentele conditii de asigurare.
3. EXCLUDERI
Nu vor fi preluate in asigurare urmatoarele:
a) bagaje care sunt destinate transportului de obiecte cu o greutate combinata mai mica de 5 kilograme inclusiv. Exemple de asemenea articole: genti de umar, borsete, posete, sacose, pungi;
b) intarzieri ale bagajelor care nu se incadreaza in limitele de dimensiune, greutate si numar impuse de catre compania aeriana cu care calatoreste Asiguratul;
c) bagaje care nu sunt transportate in acelasi zbor cu al Asiguratului;
d) intarzierile de recuperare a bagajelor in situatiile in care Asiguratului nu ii este permis sa zboare (i se interzice imbarcarea sau este debarcat inainte de decolare) dupa ce a depus bagajele pentru transport;
e) bagaje retinute de autoritati;
f) furturi de bagaje din automobile, rulote sau imobile lasate neincuiate sau care nu prezinta urme de patrundere prin efractie;
g) furtul bagajelor care au fost lasate la vedere in automobile, rulote sau imobile, chiar si incuiate;
h) furturi din autovehicule sau rulote lasate nesupravegheate (care nu se afla in parcari pazite si iluminate) 
intre orele 22 si 7;
i) bagaje care nu sunt proprietatea Asiguratului;
j) bagaje furate datorita neglijentei Asiguratului;
k) bagaje lasate nesupravegheate in spatii deschise (balcoane, coridoare, terase);
l) furturi de bagaje pe teritoriile tarilor in care Asiguratul poseda cetatenie, domiciliu sau resedinta;
m) daunele provocate de greve ale angajatilor companiilor aeriene, aeroporturilor, agentilor de securitate, vamesilor;
n) sustrageri de obiecte din bagajele asiguratilor; nu se asigura decat furtul integral al bagajelor;
o) evenimente datorate razboaielor, invaziilor, actiunilor unui inamic strain, ostilitatilor (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), razboaielor civile, revoltelor, rebeliunilor, revolutiilor, conspiratiilor, insurectiilor, razvratirilor militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoalelor, legii martiale, actelor persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictiilor sau restrictiilor oficiale, sabotajelor sau actiunilor teroriste, accidentelor nucleare, catastrofelor naturale sau aviatice;
p) daune provocate in situatii de forta majora.
4. SUME ASIGURATE
In cazul producerii unui eveniment asigurat, Asiguratorul despagubeste Asiguratul cu pana la 500 EURO pe 
intreaga perioada de asigurare, dupa cum urmeaza:
4.1. Bagaj pierdut sau furat: indemnizatie de 250 EURO.
4.2. Bagaj intarziat mai mult de 5 ore de la debarcarea din avion:
indemnizatie de 5 EURO/ora, inclusiv primele 5 ore si pana la maxim 50 de ore.
4.3. Suma totala asigurata pentru evenimente agregate - 10.000 EURO.
5. OBLIGATIILE ASIGURATULUI
5.1. In cazul in care, dupa debarcare, Asiguratul nu isi gaseste bagajul in zona din aeroport destinata recuperarii bagajelor (baggage claims), trebuie sa se prezinte personal, imediat, la biroul amenajat pentru Societate de Asigurare-Reasigurare
Cod: TEZ.C.B.A.21.11.11 CITY INSURANCE Pag. 10/21situatii de acest gen pentru a completa un formular special, care contine date personale, itinerarul de zbor si date despre bagaje.
5.2. In cazul in care Asiguratul este victima unui furt de bagaje, acesta trebuie sa anunte organele de urmarire penala competente imediat sau cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la producerea evenimentului.
5.3. In cazul producerii unui eveniment asigurat prin prezenta polita, Asiguratul este obligat sa anunte Asiguratorul cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat sau 3 zile lucratoare de la intoarcerea in tara, la numerele de telefon: (+40) 021.231.00.54/79/90, 021 231.07.13, 230.32.48 , fax: 021.231.04.42, e-mail: daune@cityinsurance.ro, sau la adresa http://www.cityinsurance.ro/contact.php, rubrica „Departament Daune”.
5.4. Asiguratul trebuie sa comunice Asiguratorului, toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta.
5.5. Asiguratul trebuie sa declare daca a incheiat alte polite de asigurare pentru riscurile acoperite de prezenta polita de asigurare.
5.6. Asiguratorul poate refuza plata despagubirilor in cazul in care Asiguratul nu respecta obligatiile enumerate mai sus.
6. STABILIREA SI PLATA INDEMNIZATIILOR
6.1. Asiguratorul va plati indemnizatii, in baza prezentelor conditii, in cazul producerii evenimentelor asigurate. Indemnizatiile cuvenite se achita in RON, prin echivalare la cursul BNR din ziua in care a survenit evenimentul asigurat.
6.2. Bagajele si continutul lor se asigura la o valoare fixa, in functie de planul tarifar ales de catre Asigurat in momentul incheierii politei de asigurare pentru bagaje, indiferent de numarul si tipul obiectelor din care sunt alcatuite. Sumele asigurate sunt detaliate la punctul 4 din prezentele conditii de asigurare.
6.3. In cazul producerii a doua sau mai multe evenimente in perioada de asigurare, valoarea totala a despagubirilor nu va putea depasi in nici un caz sumele asigurate pentru fiecare tip de eveniment pentru intreaga perioada de asigurare.
6.4. In cazul in care un numar mai mare de 30 (treizeci) de Asigurati ai CITY INSURANCE S.A., implicati in acelasi timp in unul si acelasi eveniment asigurat, solicita plata indemnizatiilor conform prezentelor conditii de asigurare:
– Vor beneficia de indemnizatia cuvenita in mod proportional cu numarul lor, luandu-se in considerare limitele 
valorice stabilite pentru fiecare eveniment asigurat, conform planului de asigurare ales, fara sa se depaseasca suma totala asigurata pentru evenimente agregate si limita sumei asigurate per persoana, indiferent de valoarea totala a despagubirilor solicitate.
– Asiguratul este de acord ca sa deschida un dosar de dauna pentru fiecare Asigurat si sa solutioneze in mod separat fiecare solicitare de onorare a angajamentelor contractuale;
6.5. Asiguratul poate beneficia de indemnizatii pentru intarzierea bagajului numai daca il recupereaza de la compania aeriana cu care a calatorit. In cazul in care nu il recupereaza si compania aeriana il declara oficial pierdut, Asiguratul poate beneficia de indemnizatia pentru pierderea bagajului. In nici un caz, un Asigurat nu poate avea dreptul la plata ambelor indemnizatii pentru acelasi bagaj, implicat in unul si acelasi eveniment asigurat.
6.6. Asiguratul poate pretinde indemnizarea pentru furtul bagajului numai daca acesta nu a fost recuperat in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului asigurat. In cazul in care ulterior platii acestei indemnizatii, bagajul este gasit, drepturile asupra invelisului si continutului acestuia revin exclusiv 
Asiguratorului, care il va ceda Asiguratului numai daca acest lucru este solicitat in scris si se restituie contravaloarea indemnizatiei primite in cel mult 15 zile de la gasirea bagajului.
6.7. Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente:
a) declaratia Asiguratului cu privire la producerea evenimentului asigurat;
b) formularul completat la biroul de reclamatii pentru bagaje al aeroportului de destinatie;
c) biletul/biletele de avion pentru calatoria/calatoriile pe parcursul carora

Contact

021 330 0282

Daniel : 0723 945 886
daniel@gtravel.ro

Laura : 0767 561 257
laura@gtravel.ro

Last Minute

7 nopti - Transport Avion - Taxe aeroport incluse

Generic placeholder image
Tropicana 3*
plecare in 01-06-2019

de la 359 €/pers


Generic placeholder image
Catamaran Resort 5*
plecare in 11-05-2019

de la 396 €/pers


Generic placeholder image
WIND OF LARA 5*
plecare in 11-05-2019

de la 425 €/pers


Vezi toate Ofertele

Oferte Turcia - Antalya

7 nopti - Transport Avion - Taxe aeroport incluse

Generic placeholder image
Oz Sui 5*
plecare in 11-05-2019

de la 445 €/pers


Generic placeholder image
LAGUNA BEACH ALYA 5*
plecare in 13-06-2019

de la 554 €/pers


Generic placeholder image
WHITE CITY 5*
plecare in 10-06-2019

de la 562 €/pers


Vezi toate Ofertele

Oferte Egipt - Hurghada

7 nopti - Transport Avion - Taxe aeroport incluse

Generic placeholder image
Mirage Bay Aqua Park 4*
plecare in 12-06-2019

de la 432 €/pers


Generic placeholder image
Sunny Days Palma De Mirette 4*
plecare in 25-05-2019

de la 441 €/pers


Generic placeholder image
Sea Beach Aqua Park 4*
plecare in 12-06-2019

de la 446 €/pers


Vezi toate Ofertele

Oferte Grecia - Insula Creta

7 nopti - Transport Avion - Taxe aeroport incluse

Generic placeholder image
Eleonora Boutique 3*
plecare in 02-07-2019

de la 438 €/pers


Generic placeholder image
Marilisa 3*
plecare in 02-07-2019

de la 452 €/pers


Generic placeholder image
VARVARA S DIAMOND 3*
plecare in 18-06-2019

de la 463 €/pers


Vezi toate Ofertele

Genovesse Travel

Str. Constantin Radulescu Motru Nr. 14 bl. 27 A
Bucuresti, Romania
021 330 0282
office@gtravel.ro

© 2006 - 2019 SC Genovesse Activ Srl - Toate Drepturile rezervate ®
Inregistrare ca operator de date cu, caracter personal nr. 21299
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termeni si Conditii de utilizare.
Politica De Confidentialitate